Bạn ơi đừng nghiện nữa! nhà mình còn j đâu
Tên boy:
Tên girl: